Açık öğretim Lisesi Müdüründe Açıklama

Aşağıda açık öğretim lisesi müdüründen gelen açıklamayı sizinle paylaşacağız ama öncelikle her zaman yaptığımız gibi size şunu söylemek istiyoruz. Açıktan lise okurken yapılan en önemli hatalardan biri de derslere hiç çalışmadan, tekrar etmeden liseyi bitirileceğini zannetmeniz. Böyle düşünürseniz 4 yılda bile bitmez. En önemli nokta. Kitabı okumak, özet çıkarmak ve çıkmış soruları çözmenizdir. Bu şekilde yaparak açık liseyi 2.5 yılda bitirebilirsiniz.

Öğrencilere özel çalışma programını ücretsiz hazırlıyoruz. Hazırladğımız bu çalışma programıyla liseyi nasıl kendi alanınızda 2.5 yılda bitirebileceğinizin tüyoları verilecektir.

Açık öğretim lisesi müdürün açıklamasını aşağıdadır..

 

Öncelikle 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı 2. döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Değerli öğrencilerimiz, sizlerden değişik kanallar aracılığı ile sorular gelmekte, gelen bu sorular aynı kanal aracılığı ile cevaplandırılmaktadır. Yine de bazı hususlarda genel bir bilgilendirme yapmanın faydalı olacağı kanaati taşıdığımızdan bazı hususlarda açıklamalar yapma ihtiyacı duyduk. Faydalı olmasını umuyoruz.

Açık Öğretim Lisesinde mezuniyet kredisi düşer mi? Bazı dersler kaldırılabilir mi?

Açık Öğretim Lisesi genel orta öğretim müfredatını uygulayan bir kurumdur. Yani genel liselerde var olan dersler Açık Öğretim Lisesinde de vardır. Genel liselerde ortak (zorunlu) olan ders Açık Öğretim Lisesinde de zorunludur. Bazı derslerin müfredattan çıkarılması, kredisinin yükseltilmesi, düşürülmesi söz konusu olamaz. Açık Öğretim Lisesinde okutulacak dersler Talim Terbiye Kurulu başkanlığınca belirlenir. Açık Öğretim Lisesi diploması diğer liselerin diplomasına denktir. Derslerin azaltılması kredilerin düşürülmesi denklik ve eşitlik ilkesini bozacağından Açık Öğretim Lisesinde mezuniyet kredisinin düşmesi veya bazı ortak derslerin kaldırılması söz konusu olamaz. Genel liselerin müfredatında değişiklik olduğunda, aynı çerçevede Açık Öğretim Lisesinde de olur.

 

Kimler zorunlu eğitime tabidir?

2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 1739 sayılı kanunda yapılan değişiklikle liseler zorunlu hale getirilmiş (4+4+4) zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. 2012 yılı ve sonrasında ilköğretim veya ortaokulları tamamlayan ve Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran (tasdiknameli olarak kayıt olanlar dahil) bütün öğrencilerimiz zorunlu eğitime tabidir.Zorunlu eğitim kapsamında olan bütün öğrencilerimiz her dönem kayıt yenilemek ve sınavlara katılmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmek öğrenci ve velinin görevidir. Zorunlu eğitim kapsamında olup da eğitimini aksatan veya devam etmeyenlere yasal yaptırımlar uygulanacaktır.

 

Alan uygulaması niçin sona erdi?

Türkiye’de ortaöğretimde (genel) değişiklik yapıldıkça Açık Öğretim Lisesinde de yapılmaktadır. 2010 yılından itibaren genel ortaöğretimde alanlı uygulamanın kalkmasıyla Açık Öğretim Lisesinde de aynı uygulama başlamıştır. Bugün bütün genel lise programı uygulayan (Genel lise, Anadolu liseleri, Fen liseleri vs.) okullarda alan uygulaması yoktur. Üniversiteye girişlerde de alan uygulamasından doğan imtiyazlar kaldırılmıştır. Yani bir öğrenci başarması halinde üniversiteye geçişte istediği alanı veya bölümü tercih edebilir.

Alan uygulamasının kalkmasına rağmen bizdeki alanlı öğrencilerin alansız sisteme geçişte uğrayacakları mağduriyet sebebiyle 2013-2014 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonuna kadar alanlı olarak kalmalarına fırsat verilmiş, aynı öğretim yılının ikinci dönemi itibariyle alanlı bütün öğrencilerimiz alansız “alan yok” sisteme tabii olacağı duyurulmuştur. Alanlı sistemin yasal olarak devam edemeyeceğinden etse bile ileride öğrencilerimize mağduriyet yaşatacağından dolayı zorunlu olarak alanlı bütün öğrencilerimiz alansıza geçirilmiştir. Alansız (alan yok) sisteminin ortak dersleri farklılık arz ettiğinden, değişiklik dolayısıyla öğrencilerimizin karşısına bazı ortak (zorunlu) dersler çıkmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olabilmek için ortak dersleri ya başarmak ya da muaf olmak (bir dersten üç kez sınava girip başarısız olunduğunda muaf olunur) zorundadır.

Sizin için hizmetin kalitesini artırmaya çalışıyoruz.

Değerli arkadaşlar Açık Öğretim Lisesi hizmetleri gün geçtikçe yaygınlaşmakta, daha çok insanımıza ikinci bir şans olarak eğitim hizmeti sunmaktadır. Geriye dönüp baktığımızda Açık Öğretim Lisesi alanında birçok şeylerin yapıldığını göreceksiniz. Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinin Halk Eğitimi Merkezlerine devredildiği tarih olan 2006 yılı ile bugünü kıyasladığımızda bazı şeyler daha iyi anlaşılacaktır. Biz sizler için çalışıyor daha güzel hizmet almanız için elimizden gelen gayretli gösteriyoruz.

2006

2013 – 2014

İrtibat bürosu sayımız 81 il ile sınırlıydı. Şuanda illerin yanında ilçelerimizdeki Halk Eğitimi Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemini yapıyor. (yaklaşık 1200 irtibat bürosu)
Sınavlarımız sadece il merkezleri ve birkaç ilçe merkezinde (83 merkez) yapılıyordu Şuanda 706 merkezde (il ve ilçe) sınavımız yapılıyor
Yeni kayıt bedeli 70 TL kayıt yenileme bedeli 60 TL idi Şuanda kayıt yenileme ve yeni kayıt bedeli sadece 20 TL
Öğrencilerimiz sadece iki dönem sınava giriyordu Şuanda (2010 yılından itibaren) 18 yaş ve üzerindeki öğrencilerimiz yılda üç dönem sınava giriyor
Açık Öğretim Lisesinden faydalanan kadın (aktif) öğrenci sayımız 80 binlerdeyken Şuanda aktif kadın öğrenci sayısı 394 binlerdedir.
Toplam aktif öğrenci sayımız 200 binlerdeyken(Mesleki Açık Öğretim Lisesi programı dahil) Şu anda bir milyona yaklaşmıştır (Mesleki Açık Öğretim Lisesi programı hariç)
Açık Öğretim Lisesi kuruluşundan bu tarafa 650 bine yakın mezun vermiştir.
On binlerce öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden mezun olarak Üniversiteye girme şansını yakalamıştır.

 

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları geç mi açıklanıyor?

Açık Öğretim Lisesi sınavları Türkiye’de yapılan sınavların en büyüklerindendir. 700 civarında merkezde yapılmaktadır. Sınavlarımız bakanlığımızın ilgili birimlerince (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) iş takvimine bağlı kalınarak yapılır. Ancak bazı dönemlerde zorunlu nedenlerle birkaç gün geç açıklanabilmektedir. Aksi takdirde sınavlarımızın yapılma ve sonuç açıklama tarihlerinin değişmesi söz konusu olamaz.

Açık Öğretim Lisesi sınavları tek oturum halinde ve 70-80 merkezde yapılan diğer sınavlarla karşılaştırılması çok doğru değildir. Her sınavın kendine has değerlendirme usulleri ve özellikleri vardır. Diğer sınavlarda yedek salonda sınava girilmez veya çok az girilir. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında ise başta askerlerimiz olmak üzere yedek salonda sınava girme şartlarını sağlayan bir çok öğrencimiz sınava alınmakta, bu da sınav değerlendirmesini güçleştirmektedir. Yedek salonda sınava giren bir öğrencinin sınav kağıdının değerlendirilmesine harcanan zaman tahminen normal salonda sınava giren 200 öğrencinin değerlendirilme süresine eştir. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına ortalama 1,200,000 öğrenci girmektedir, 4 oturumdan hesap ettiğimizde yedek salon değerlendirmeleriyle birlikte 5,000,000 cevap kağıdı anlamına gelmektedir. 180 civarında ders değerlendirilmekte bunların değerlendirmeler tekrarlanmaktadır. Bu manada Türkiye’de yapılan en büyük sınavdır.

Öğrencilerimizin sınavlarında değerlendirme hatası oluşmaması için gereken titizlik gösterilmektedir. Öğrencilerimiz de sınavlarına gereken titizliği gösterirse, sınavlarda hiçbir sıkıntı çıkmaz. YGS veya LYS (Üniversiteye giriş) sınavlarında gösterilen hassasiyet bu sınavlarda da gösterilirse hiçbir sıkıntı olmayacağı kanaatindeyiz. Sınavlarda cevap kağıtlarının doğru kodlanmaması gibi nedenler sıkıntıyı artırmakta ve değerlendirme sürecinin de uzamasına sebep olmaktadır.

 

Sınavların zamanında değerlendirilmesine katkı sunmak istiyorsanız; 

 

 1. Derslerinizi sistem üzerinde zamanında ve doğru bir şekilde seçiniz.
 2. Sınava giriş belgesinde çıkan ve tarafınızca seçilen merkez ve okullarda giriniz.
 3. Yedek salonlarda girme isteğinde (Askeri ve cezaevi öğrencisi hariç.) bulunmayınız.
 4. Cevap kağıdını doğru kodlayınız (Özellikle yedek salonda sınava girenler dikkat etmelidir.)
 5. Gerekli düzenlemeleri Sistem üzerinden size tanınan sürede yapınız, yaptırınız.

 

 

Web Sayfamız ve Alo 147:

Açık Öğretim Lisesi İle ilgili bilemeniz gereken bütün bilgiler sizler için özenle hazırladığımız web sayfamızda mevcuttur. Öncelikle web sayfamızdaki bilgileri okumanızı güncel duyurularımızı (her duyuruyu) takip etmenizi istiyoruz.

Soru ve sorunlarınıza web sayfamızdan cevap bulamadıysanız Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ni (ALO 147) araya bilirsiniz. Alo 147 günün 24 saati hizmet vermektedir.

Kitaplarımız – ders notlarımız :

İrtibat bürolarından aldığınız ders notlarını web sayfamızda bulunan kitap içerikleri ile mutlaka karşılaştırınız. Sınavlarda başardığınız derslerin kitabını irtibat bürolarına geri iade ediniz. Sınavlarda başaramadığınız ve yeniden seçmiş olduğunuz derslerin kitabını (elinizde mevcutsa) ikinci bir defa istemeyiniz. Gereksiz olarak aldığınız veya iadesini yapmadığınız bir kitabın bir başka arkadaşımızı mağdur edeceğini unutmayınız.

 

Gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.

   Mart 2014
Açık Öğretim Lisesi Müdürü
      Osman ÖZDEMİR
Genel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Değişikliğe Son Gün 28 Mart 2014

HATIRLATICI

Ders seçimi yapılabilmesi için öğrencilerin her dönem anlaşmalı bankalara kayıt ücretini yatırmaları gerekmektedir daha sonra bankadan aldıkları dekont ile görev verilen okul müdürlüklerine gidip dekonto işleme sokmaları gerekmektedir.

açık lise sınav yeri değişikliği

Açık Öğretim Lisesi sınav yeri değişikliğinde son gün 28 Mart 2014. Bu tarihe kadar sınav yerinizle ilgili değişikliği yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sınavınızı daha önce belirlediğiniz bölgedeki okullarda girmek zorunda kalırsınız.

Genel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Açık lise öğrencileri diplomalarını törenle alıyor

Arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz, onları zoru başararak, kendilerini okumaya adamış bilinçli insanlardır. Bu bilinçli insanların aşağıdaki tarihlerde açık lise mezuniyet törenleri vardır. Bu törene mezun öğrenciler ve yakınları katılabilmekte.  açık lise 3. dönem öğrencileri kutluyor, eğitim yolunda başarılarının devamlarını diliyoruz.

açık lise mezun diploması

İl/İlçe Törenin Yapılacağı Yer Tarih Saat İletişim
1 Kahramanmaraş Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi
Konferans Salonu - Kahramanmaraş
06 Aralık 2013
Cuma
10:00 344 216 25 01
2 Trabzon Ticaret Meslek Lisesi Konferans Salonu 11 Aralık 2013
Çarşamba
10:00 462 230 21 09
3 Ankara-Mamak Mamak Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu
Bahçeleriçi Mah. Mamak/Ankara
(Not: Yalnızca Mamak Halk Eğitim
Merkezinden diploma alacak öğrenciler için..)
12 Aralık 2013
Perşembe
13:00 312 369 91 69
4 Konya Özel Diltaş Eğitim Kurumları Konferans Salonu – Meram 19 Aralık 2013
Perşembe
14:00 332 322 71 24

 

Yukarıdaki tarihlerde törenler yapılacaktır

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Yeni mezun öğrencilere diplomalarını gönderildi

2012-2013 eğitim-öğretim yılı 3. dönem imtihanları (20-21 Temmuz 2013), 1. ve 2. Ek imtihanlarından sonucunda mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin diplomaları koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilmiştir. Alakalı öğrencilerimiz diplomalarını, bulundukları yerdeki koordinatör Halk Eğitimden (Diploma Harç Bedelini ödenmesi gerekiyor) teslim alabilirler.

KOORDİNATÖR HALK EĞİTİM MERKEZLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

AÇIK LİSE DİPLOMA ÖRNEĞİ AŞAĞIDADIR;

açık lise diploma örneği

AÇIK LİSE MEZUN OLDUĞU MU NASIL ANLARIM? yazısı bir sonraki yazımız olacaktır, bizi takip etmeye devam ediniz.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Açık Öğretim Lisesi Derslerinde Başarı

Başarıyı yakalamak elinizde,

açık lise

Birçok öğrencinin, öğrencilik hayatında sorduğu sorulardan biri; derslerimde nasıl daha başarılı olurum. Size bu sorunun kapısı açmanız için altın cevabı vereyim. Programlı, düzenli çalışmak. Öğrencilik hayatımızda, en önemli sorularından bir tanesi de bunlar aslında. Okulda düzgün tutulmuş, anahtar kelimelerle hatırlanacak şeklinde tasarlanmış notlar,  okuldan eve döndükten sonra yapmanız gereken bu notları okumak ve onlarla ilgili şu bilgi çağında internette daha araştırma yaparak, konuyla alakalı videolar, konuyla alakalı sunular bulup, onlarla konuyu daha da kavrayıp, geçici hafızanıza yerleşen bilgileri kalıcı hafızanıza aktarabilirsiniz. Tıp nasıl kazanabilirim? Bu açık öğretim lisesi öğrencileri için de geçerlidir? Doktor olmak kadar okumak zor mu? Polis olmak istiyorum, nasıl olabilirim? Hemşire olmak istiyorum? Pilot olmak istiyorum? Bir şeyi olmak istemeniz kadar doğal bir şey yok, bu doğal bir şey kapılarını şu sözle açar: Mükemmeli izle başarı seni takip edecektir Bir sonraki makalemiz açık öğretim lisesi ders seçimiyle ilgil olacaktır.

Başarı sizinle olsun…

 

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Açık Lise Ders Çalışma Programı

açık-lise-ders-geçme

Her başarının bir anahtarı vardır. Sistemli çalışmak. Sistemli, ders çalışırsanız açık lise yi 2.5 sene de geçebilir, mezun olabilirsiniz bunun için başarının anahtarı sistemli ders çalışmak. Bu sene açık lise de müfredat değişikliği yapıldı. Derslerin daha da iyileştirilmesi sağlanarak, öğrencilerin dersi öğrenme kalitesi daha da arttırılması için Açık öğretim lisesi kendini sürekli yeniliyor. Öğrencilerin daha iyi öğrenim sağlamaları ve daha donanımlı bir şekilde diplomalarını almasıdır bu müfredat değişikliğinde önemli olan. Eğer lise mezunu değilseniz size lise mezunu nasıl olabilir, nasıl kayıt yapabilirsiniz bunları aşağıdaki başlıkta yazacağız. Ama öncelikle iletişim adresimizi verelim, bize tüm sorularınızı bu eMail [email protected] ile sorabilir, ya da aşağıda ki yazı aracılığı yorum ile de sorularınızı sorabilirsiniz.

Açık Lise ye kayıt olmak?

Açık Liseyle ilgili tüm güncel habeler burada

Yeni kayıt tarihleri, açık lise resmi internet sitesinde verilen iş takviminde belirtilen tarihlerde müracaat koşullarını taşıyan öğrenci adayları, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları bitirenler duyuru edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın bağlantı bürosuna müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilirler.

Açık öğretim lisesinde daha iyi eğitim almak için  sisteme ayak uydurmanız gerekmekte. Aöl sınav tarihleri değiştiği için daha fazla ders çalışmak sizin yararınıza, öğrenciler çıkmış soruları çözerekte kendilerini daha fazla geliştirirlerse daha deneyimli olarak mezun olurlar.

SİSTEMLİ DERS ÇALIŞMAK

Açık liseyi nasıl bitirebilirim sorusunun cevabı tabiki de sistemli ve programlı ders çalışmak olacaktır. Sizde bu konu aracılığı ile aşağıda “Alana Özel Açık Liseyi Bitirme” kendi alanınıza özel ders çalışma programını bizden hazırlamamızı isteyebilirsiniz. Bu ders çalışma programınında Açık lisede çıkmış sorular hakkında bilgilendirici bir yazı, alanınıza özel ders çalışma stratejisi bulunmaktadır.

Genel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 2 yorum

Açık Lise Diploma

Sınavlarınızda başarılar

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Açık Lise Çıkmış Sorular

Açık Lise Çıkmış Sorular

Bu sayfadan Açık Lise çıkmış soruları görüntüleyebilirsiniz…

04-05 Ocak 2014 Açık Öğretim Lisesi Sınav Soruları ve Cevapları

20-21 Temmuz 2013 Açık Öğretim Lisesi Sınav Soruları ve Cevapları

 

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Açık Lise Mezuniyet Şartları

Merhaba arkadaşlar,

Bugün ki yazımızda siz öğrencilerin en merak ettiği soruya değineceğiz. Açık Lise öğrencileri, diğer örgün öğrenim gören öğrencilerin aksine, burada mezun olma sistemi belli kredi toplama ve belli alan derslerin sınavlarına en azından bir defa girmek, ve Türk Dili dersinden ise kesinlikle  geçmek gerekmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ KREDİ LAZIM?

Her Açık Öğretim Lisesinde Alanlı Öğrencilerin Mezuniyet Gerekleri şu şekildedir.

(Eğitimlerine; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Türkçe Matematik, Genel Kültür alanında devam edenler.)

 • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en azından 8 veya üzerinde olması
 • Toplam kazanılan kredinin en azından 192 veya üzeri olması,
 • Ortak derslerin tamamını geçmesi veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
 • Alan kredisinin en az 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç diğerlerini kapsamaz),
 • Alan derslerinin tamamından en az bir defa da olsa sınava girilmiş olunması,
 • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girilmiş olması,

2. Açık Öğretim Lisesi Alansız Öğrenci Mezuniyet Şartları

 • (Öğrenimlerine Alansız (Alan Yok şeklinde) devam edenler.)
 • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en azından 8 veya üzeri olması,
 • Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
 • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
 • Açık Lise de en az bir dönem sınava girmiş olması
Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

İnsan hayatında eğitimin önemi

İlk önce Eğitim nedir bununla ilgili konuşalım.

EĞİTİM NEDİR?

Kişilerin yaşadığı tüm deneyim ve tecrübelerini edinirken geçirdiği sürece eğitim denilmektedir. Eğtiim insan davranışlarından rolü esastır. Eğitim bireylerin isteyerek kendisini geliştimesinin yoludur. Gördüğünüz gibi eğitimin birçok tanımı vardır.

Bu tanımlara göre;

 • Eğitim bir süreçtir.
 • Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
 • Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanır.
 • Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Mustafa Kemal ATATÜRK ve EĞİTİM

Mustafa Kemal Atatürk, büyük önder, büyük bir devlet lideri ve diplomat olduğu kadar, eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım yapmasını sağlayan baş öğretmendir. Bu sıfat kendisine çok yakışmaktadır.

Mustafa Kemal ATATÜRK’e göre, “en önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir”.

Zira, “Eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır, ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder.

Toplumumuzu hakikat hedefine, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır:
Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu,
öteki ise milletin geleceğini yoğuran bilim ordusu…

Kısaca özetlersek,

Atatürk’e göre, kaynaşmış bir millet haline gelmenin, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın, hür ve demokratik, insan haklarına saygılı bir toplum olabilmenin en etkili aracı eğitimdir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın